1.Deze jeugd jaarvergunning is alleen geldig voor de visvijver van Baarlese visvereniging ’t Goordonk.
2.Toon bij een controle aan de visvijver je tijdelijke vergunning op je telefoon of afdruk op papier.
3.Je mag vissen met één hengel, beaasd met de door Sportvisserij Nederland toegestane aassoorten.
4.Vissen is toegestaan tussen 5:00 uur en 22:30 uur.
5.Het vissen moet vanaf de daarvoor bestemde vissteigers.
6.De houder van deze vergunning is verplicht deze op eerste aanvraag te tonen aan ambtenaren en controleurs, belast met het toezicht op de visvijver.
7.Door misdragingen van de houder, in welke vorm dan ook verliest deze vergunning met onmiddellijke ingang haar waarde en zal er rapport worden opgemaakt.
8.De vereniging aanvaardt op géén enkele wijze aansprakelijkheid voor de door de vergunninghouder geleden schade, of overkomen ongevallen, in op of langs de visvijver.
9.Alle bezoekers aan de visvijver worden verzocht hun fiets of bromfiets te stallen in de hiervoor bestemde stallingen.
10.Het voeren is beperkt tot maximaal ½ kilo lokvoer per dag. Bijvoeren met maden, casters en pieren is toegestaan.
11.Behandel de gevangen vis met respect. Zorg voor een voldoende groot schepnet en gebruik het schepnet daar waar nodig.
12.Eerst handen nat, dan pas de vis onthaken. Gebruik géén doek om de vis vast te pakken.
13.Er is een terugzet plicht voor alle gevangen vis.
14.In alle andere gevallen is de beslissing van het dagelijks bestuur bindend.

Het is verboden:
-Te vissen met gekleurde maden, aardappel of aardappelproducten.
-Vrij vissen is verboden tijdens wedstrijden en activiteiten, op een eerste verzoek moeten de plaatsen die daarvoor bestemd zijn, vrijgemaakt worden.
-Met andere vistuigen dan de hengel te vissen.
Te vissen op snoek, baars, snoekbaars.
-Het zich in of op het water te bevinden.
-Om in het talud en oevers naar wormen te spitten, stenen te verleggen of uitsparingen te graven.
-Gebruik te maken van een leefnet/ bewaarzak in welke vorm dan ook.
-Gevangen vis mee te nemen.
-Tenten of windschermen te plaatsen.
-Geluidsoverlast te veroorzaken.
-Overblijfselen van eetwaren, aas, papier en overig afval op de visplaats achter te laten.
-Huisdieren te laten zwemmen, of het water te laten betreden.

Wie op karper gaat vissen moet zich aan onderstaande regels houden:

01. Op meerdere plekken voorvoeren IS VERBODEN!!
02. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van gevlochten / Dynema-lijnen.
03. Het is niet toegestaan Rubber Boillies te gebruiken.
04. Het is verboden om secondelijm te gebruiken.
05. Het gebruik van een bewaarzak is niet toegestaan.
06. In verband met kans op brandgevaar is het aan de visvijver niet toegestaan om te barbecueën, koken, roken.
07. Het gebruik van ongeweekte en ongekookte partikels (alle zaden bv. maïs, duivenvoer, etc. en noten) en pinda’s is verboden.
08. Er mag met maximaal 100 gram lood gevist worden en bij gebruik van een vast-loodsysteem: alleen een safety-systeem.
09. Voor het landen van een karper dient een landingsnet met een opening van minimaal 90 cm groot gebruikt te worden.
10. Elke karper-visser heeft steeds een degelijke dikke en voldoende grote onthaakmat bij zich, waarop de gevangen vis onthaakt dient te worden, daarnaast moet hij een emmertje bij zich hebben om de onthaakmat ruim te bevochtigen!
11. Onze (gras)karpers dienen na het onthaken met de grootste zorg zo spoedig mogelijk in onze visvijver terug gezet te worden.
12. Het gebruik van boten en radiografisch bestuurde (voeder)boten is NIET toegestaan.
13. Er mag een onderkomen gebruikt worden in de vorm van een paraplu, eventueel met overwrap, van neutrale kleur groen of camouflage ZONDER grondzeil. 
Bij het opzetten van het onderkomen moet men er op letten, dat er voor gezorgd wordt dat er doorgang is voor hulpdiensten.
14. De karper-visser blijft altijd in de buurt van zijn hengels (max 10 meter), zodat er geen hinder ontstaat voor andere vissers.
15. Foto’s gemaakt van de gevangen vis zijn alleen voor eigen gebruik. Zonder instemming van het bestuur, mogen foto’s van de gevangen vis niet via social media gedeeld worden.

Het bestuur.