Aan het viswater kun je door één of meer van onze verenigingscontroleurs worden aangesproken. Onze verenigingscontroleurs kunnen zich legitimeren middels een controleurspas.

Onze verenigingscontroleurs zijn:
* Frans Tuijtelaars
* Fred van Ooijen
* Thijs Mouws
* Paul Floren
* Marcel Michielsen
De controle kan geschieden al dan niet in het bijzijn van de politie, een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), een BOA is een volledig bevoegd opsporingsambtenaar, die verbaliserend kan en mag optreden, boete bedragen 2024. Laat onze controleurs hun werk doen, en toon op een eerste aanvraag de juiste visdocumenten.