De door visvereniging ‘t Goordonk verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. visvereniging ‘t Goordonk  kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. visvereniging ‘t Goordonk  en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. visvereniging ‘t Goordonk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door visvereniging ‘t Goordonk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van visvereniging ‘t Goordonk.

Bezwaren

Foto’s op de website zijn in opdracht van, of voor de visvereniging ‘t Goordonk gemaakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen de plaatsing van één of meerdere foto’s, dan kunt u bij het secretariaat een verzoek indienen om de foto’s waar u bezwaar tegen heeft te laten verwijderen. Indien een bezwaar gegrond is, worden de foto’s zo spoedig mogelijk verwijdert. Het is niet toegestaan om de op deze site getoonde foto’s zonder toestemming van het secretariaat voor andere doeleinden dan het eigen gebruik te gebruiken.